Sprzedać coś, a później z tego korzystać?

Trochę teorii

Leasing zwrotny to nic innego jak umowa zawierana między leasingodawcą, a leasingobiorcą. Różni się od zwykłej umowy leasingowej tym, że poprzedza ją podpisanie kontraktu sprzedaży pomiędzy tymi samymi podmiotami. My – leasingobiorcy sprzedajemy własne dobro leasingobiorcy, a następnie podpisujemy na nie umowę leasingową. Po jej zakończeniu mamy prawo do pierwokupu.

Jak to jest w praktyce?

Leasing zwrotny pozwala nam na korzystanie z własnego dobra, mimo tego że nie jesteśmy już jej prawnymi właścicielami. Nie oznacza to jednak tego, że nie będziemy mogli go odzyskać po zakończeniu z góry określonego przez nas okresu umowy. Najczęściej jednak wynosi on 10 lat. Jeśli Twoje przedsiębiorstwo zmaga się ostatnio z problemami na tle gotówkowym to leasing zwrotny może być dla Ciebie najlepszym rozwiązaniem. Mimo tego, że sprzedasz swoje aktywa, będziesz mógł nadal kontynuować działanie swojej firmy i poradzić sobie z komplikacjami. Oczywiście, to nie muszą być żadne problemy finansowe. Być może czeka cię wielka inwestycja i po prostu chcesz odblokować trochę zamrożonych w nieruchomościach funduszy, to wtedy taki leasing zwrotny jest idealnym rozwiązaniem. Szybko otrzymujemy pieniądze, a nadal możemy korzystać z nieruchomości i następnie, po tych np. 10 latach ją wykupić.

Szeroki wachlarz możliwości

Leasing zwrotny tak samo jak normalny leasing obejmuje wiele rodzajów aktyw. Główny podział to ruchomości i nieruchomości. Najbardziej opłacalny jest on dla firm, których wartość kapitału trwałego jest duża, ale brakuje im pieniędzy na wydatki obrotowe.